Type 9

Intake

Intake

Individueel gesprek met de ouders en het kind.

Autiklas

Intake

Kind maakt deel uit van een vaste klasgroep

Inzetten op soiale vaardigheden en interacties

Intake


Speelplaatswerking

Intake

Gestructureerde zones, speelgoedwinkel, middagsport, rustige zone, ...

Stappenplan

Intake

Volgens de noden van het kind wordt er gewerkt met stappenplannen

Individuele gestructureerde werkplaats

Intake

Individuele werkplaats, kantoortje, ... volgens de noden van het kind.
Dagschema met picotogrammen, time-timer, ...

Teamwerking

Intake

Gemotiveerd en geïnspireerd team met grondige expertise omtrent autisme

Multidisciplinaire werking

Intake

Klasondersteunende therapie door logo, kiné, ergo, ortho en psy met grondige expertise in samenwerking met leerkrachten

Verduidelijken van de communicatie

Intake

Concreet en éénduidig tgaalgebruik ondersteund door visualisaties

Samenwerking met externe partners

Intake

CLB, CGG, thuisbegeleidingsdiensten, externe therapeuten, Katrol, ...

Ouderbetrokkenheid

Intake

We willen als school een blijvende constructieve relatie of samenwerking met
ouders/opvoeders in het belang van de leerling.

ICT

Intake

Elke klas beschikt over een digitaal bord en computers, laptops en tablets

Sport en cultuur

Intake

Sport: loopwedstrijd, wekelijkse turn-en zwemlessen, middagsport, ...
Cultuur: cultuurwerk, project-gebonden bezoeken, openluchtklassen, ...

Integratie en participatie

Intake

Wij willen reeds van jongs af aan de participatie en integratie van onze kinderen bevorderen in de maatschappij.

Oriëntatie naar het secundair onderwijs

Intake

Keuzebegeleiding en schoolbezoeken

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.